اندیشه من اندیشه یی بکار تا عملی درو کنی. عملی بکار تا عادتی درو کنی . عادتی بکار تا منشی درو کنی. منشی بکار تا تقدیری درو کنی. http://andisheh-man.mihanblog.com 2020-09-21T14:10:17+01:00 text/html 2018-11-29T16:54:51+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی بهبود سئو وبلاگ http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1954 این وبلاگ از سال 1391 شروع به کار کرده و تا به الان طرز نگرش نویسنده عوض شده و همینطور بسیاری از فایلها از حالت اپدیت خارج شده است.<div>به همین منظور تا جای ممکن سعی شده که پست های قبلی طبق قوانین سئو ویرایش شود.</div><div>&nbsp;1- موضوع متتفرقه تغییر یافت.</div><div>2- موضوع ادیان پاک شد و به موضوع اصلی آزادی تغییر یافت.</div><div>*2 انتقال</div> text/html 2018-11-29T16:49:47+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی صدا ، کتاب ، فیلم برای تغییر زندگی http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1953 <div style="text-align: center;">خب انچه که توی این پست بیشتر باید بهش توجه کنید لینک هایی هست که پایین معرفی کردم:</div><div style="text-align: center;">در کنار اینها پیشنهاد می کنم :</div><div style="text-align: center;">کتاب هفت عادت مردمان موثر&nbsp;</div><div style="text-align: center;">اثر مرکب</div><div><div style="text-align: center;">هنر شفاف اندیشیدن را هم بخونید</div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2018-11-29T14:56:30+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی کلید های بازگشت در کامپیوتر http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1952 <font size="3">اگر از اهالی افرادی باشید که مدت زیادی به هر منظوری پای کامپیوتر هستید اعم از فیلم یا وبگردی یا برنامه نویسی و ...</font><div><font size="3">به این کلید ها قطعا احتیاج خواهید داشت ؛ خصوصا اگر از طرفداران استفاده از کلیدهای میانبر به جای موس باشید.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">1-&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">برگشت به ادرس قبلی فایل در ویندوز ( تا بیست عملکرد)</span></div><div><font size="3">2- برگشت فایلهای تغییر یافته در ویندوز ( قبل از عملکرد دیگر)</font></div><div><font size="3">3-&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">برگشت در وبگردی (حتی بعد از خاموشی کامپیوتر)</span></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-09-10T21:36:08+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی سایتی برای کافه ای ها http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1951 <font size="3" face="Mihan-Koodak">اگر دنبال زدن یک کافه اید یا از اهالی عشق هستید یا نه عاشق بوی قهوه ، یا حتی ادعای روشنگری دارید و یا اینکه دنبال جایی گرم و دنج برای کنار هم بودن هستید ، قطعا به کافه ها سر زده اید.</font><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">توی هر مسیر و شهری که باشید ، کافه های به نام و مشهور و&nbsp; گوشه گیر وجود دارد.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">کافه هایی با کاناپه های نرم یا صندلی های سفت ، الان اندیشه من به شما یک سایت معرفی می کند که به شما اطلاعات خوبی در این باره می دهد.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><a href="http://icoff.ee/fa/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Koodak">من به شما پیشنهاد می کنم حتما پست نام کافه ها را بخونید این لینک قسمت اخرش را به شما نشان می دهد</font></a></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">یا با یک گشت ساده توی منوهای این سایت به یک سری کارهای زیبا و دلفریب برسید.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://icoff.ee/fa/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87/%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8336927642/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87.jpg" alt=""></font></a></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-08-21T20:24:45+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی ولگردانی خیس که می لیسند جنازه های فرو رفته در سنگفرش کوچه ها http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1950 <div style="text-align: center;"><font size="2">ماریا! ماریا! ماریا!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">راهم بده ماریا !&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تاب کوچه را ندارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">راهم نمی دهی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">می خواهی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">گونه هایم گود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">مزه از دست داده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">چشیده ی خاص و عام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بیایم پیشت؟&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">با صدایی بی دندان بگویم به تو :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اینک شده ام فردی قابل اعتماد؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8335169626/maiofski.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;</font></div> text/html 2018-08-14T21:56:07+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی نقشه وب سایت http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1949 <div style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">به طور کلی این وبلاگ حول این محورهای اصلی می گذرد که هر دسته خود زیر شاخه ای و هر زیرشاخه برچسب هایی دارد.</span></div><div style="text-align: right;"><font size="3">1- ادبیات</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">2- فلسفه</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">3- هنر</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">4- جامعه</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">5- زندگی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">6- متفرقه</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">بعضی از موضوعات مثل انسان در شاخه هایی بین موضوعات بالا قرار می گیرد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">و برخی موضوعات مثل اندیشه من حکم امضای این وبلاگ و کپی برداری نبودن این اطلاعات را دارد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">و برخی موضوعات مثل پیام های مدیریت و معرفی نامه بیشتر حالت معرفی دارند.</font></div> text/html 2018-07-05T19:36:23+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی زبان بدن به مدل ژاپنی ها http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1947 <font size="2">یک ناحیه که در آن هنوز دست دادن ، بوسیدن و بغل کردن رایج نشده است ژاپن است. در این کشور اینگونه تماس های بدنی بی ادبانه شمرده می شود. ژاپنی ها در اولین دیدار در برابر هم تعظیم می کنند. فردی که از همه بلند مرتبه تر باشد سرش را کم تر از همه و پایین رتبه ترین فرد بیشتر از همه سرش را خم می کند.</font><div><font size="2">معمولا در اولین دیدار ، کارت های افراد با هم رد و بدل می شود و بعد از فهمیدن موقعیت همه نسب به هم ، تعظیم متناسب با رتبه ی افراد صورت می گیرد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8331036900/taazim.jpg" alt=""></font></div><div><font size="2"><div>&nbsp;روش های مختلفی برای ادای احترام به شیوه تعظیم کردن در ژاپن وجود دارد: در حالت ایستاده، در حالت نشسته و تفاوت تعظیم کردن در زنان و مردان. در ادامه شما را با مهم ترین روش های تعظیم کردن در آداب معاشرت ژاپنی آشنا خواهیم کرد:</div><div><br></div></font></div> text/html 2018-07-05T10:49:36+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی بهترین انیمه های ورزشی http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1946 <div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">انیمه های ورزشی معمولا انیمه های بلندی هستند ، برای مثال اسلم دانک که یک انیمه در زمینه بسکتبال هست ، 101 قسمت انیمه اش هست و سه تا انیمه سینمایی هم ازش تولید شده برای کسایی که حوصله انیمه بلند را ندارند . هر چند که نسبت به انیمه های ورزشی ای که دیدم به رغم اینکه بلند تر بود اما جذابیت خودش را تا اخر حفظ کرد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000"><b>بینندگان انیمه های ورزشی چه کسانی هستند؟</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">دیدن انیمه های ورزشی را به کسایی که علاقمند ورزش و خصوصا کار تیمی و رقابتی هستند توصیه می کنم. دیدن انیمه های ورزشی به معنای واقعی به اون رشته ی خاص ، بیننده را جلب می کند و توی کار انیمه با توجه به سرو صدا های تصویری ای که ایجاد می کنند حتی کسایی که به ورزش علاقه ندارند هم جذب انیمه می شوند و حتی بعد از ان به اون ورزش علاقه پیدا کنند. <b>توی انیمه های ورزشی قدرت اراده و تصمیم گیری درست و چگونگی اعتماد متفابل و به دست اوردن اعتماد در یک تیم را هم یاد می گیرید.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">اگر یک تصویرگر هستید یا می خواهید در اینده به رشته ی<b> تصویرگری یا انیمیشین یا گرافیک</b> ( ارتباط تصویری ) روی بیارید به شما دیدن انیمه ها را پیشنهاد می کنم چرا که به شما کمک می کند که تجربه ای برای داستان کاراکتر و حالت های مختلف کاراکتر و پس زمینه های کار را در بیارید. خصوصا انیمه های ورزشی که روی حالات یک کاراکتر بسیار تخصصی کار می کنند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000"><b>ایا انیمه های ورزشی صرفا به روی ورزش می پردازند؟</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">توی لیستی که تهیه کردم ، برخی از انیمه ها حالت بازی بیشتر به خود می گیرند تا ورزشی ( مثل انیمه no game no lifeو death paradise)و اگر توجه کنید توی پست "&nbsp;</font><a href="http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1944" target="_blank" title="">لیست بهترین انیمه هایی که دیدم</a><font size="2">&nbsp;" هم وجود دارند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">انیمه ها ورزشی معمولا روی<b> تلاش برای تغییر مداوم خود و بهبود عملکرد( اصل کایزن</b>) توجه می کنند (- مثل انیمه baby steps) و خصوصا به مدیریت تیم و چگونگی استفاده از حداکثر قابلیت های فردی تیم و بهبود روابط تیمی می پردازند( مثل انیمه giant killing) که اگر من جمله کسایی باشید که بیشتر از طریق عملی و دیدن عمل دیگران به یادگیری می پردازید تا حالت تئوریک ، در این زمینه به شما کمک بسیار جالبی خواهند کرد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">برخی از این انیمه ها مثل one outs و&nbsp;</font><span style="font-size: small;">no game no life</span><span style="font-size: small;">&nbsp;حالت روان شناسی هم به خودش می گیرد.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><b>باید توجه کنید که انیمه های ورزشی را ترجیحا مسابقه به مسابقه ببنید ، اگر یک انیمه 100 قسمتی را توی سه روز بخواین ببینید و اون انیمه ورزشی باشه و خودتون هم ورزشکار اون رشته ی ورزشی نباشید مطمئنن ازش زده خواهید شد.</b></span></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2018-04-19T23:19:14+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی سایتهایی برای کیفیت زندگی مجازی http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1945 <font size="3">هر فردی که بیشتر از 6 ساعت از زندگی خود را در فضای مجازی سپری می کند ، به یک سری چیزها احتیاج دارد . اگر احتیاجات شما :</font><div><font size="3">موسیقی</font></div><div><font size="3">https://soundcloud.com/</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مقالات آموزشی</font></div><div><font size="3">https://motamem.org/</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مقالات فرهنگی است.</font></div><div><font size="3">http://anthropology.ir/article/30321.html</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از لینک های معرفی شده استفاده کنید.</font></div> text/html 2018-04-19T22:58:45+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی لیست بهترین انیمه هایی که دیدم http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1944 <div style="text-align: center;"><font size="3">لیست بهترین انیمه هایی که دیدم:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.rocks/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-bungou-stray-dogs-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title=""><font size="3">Bungou Stray Dogs</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.coffee/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-rainbow-nisha-rokubou-no-shichinin-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/#comment-34414" target="_blank" title=""><font size="3">Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.reisen/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-barakamon/" target="_blank" title=""><font size="3">Barakamon</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://www.takanime.works/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-kino-no-tabi-the-beautiful-world-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title="">Kino no Tabi: The Beautiful World</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.click/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-youjo-senki-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title=""><font size="3">Youjo Senki</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8324131226/xkeidptyz5jt3duqy9qt.png" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.click/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-aoi-bungaku-series-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/#comment-33348" target="_blank" title=""><font size="3">Aoi Bungaku Series</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.click/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-one-outs-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title=""><font size="3">One Outs</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.works/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-golden-time-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title=""><font size="3">Golden Time</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.click/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-yahari-ore-no-seishun-love-come-wa-machigatteiru/" target="_blank" title=""><font size="3">Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.click/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-3gatsu-no-lion-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title=""><font size="3">3gatsu no Lion</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.fund/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-zankyou-no-terror/" target="_blank" title=""><font size="3">Zankyou no Terror</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://www.takanime.tools/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-nhk-ni-youkoso-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title="">NHK ni Youkoso</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">با کلیک روی هر کدام از عناوین بالا می توانید به سایتی که امکان دانلود انیمه را فراهم کرده است متصل شوید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-19T22:52:20+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی تغییر زبان کامپیوتر صرفا با فشار یک کلید http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1943 <font size="3">خب برای اینکه بدانید چطور باید کلید میانبر تغییر زبان کامپیوتر را عوض کنید به<a href="http://chejoori.in/2423/%DA%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%B1/" target="_blank" title=""> این لینک</a>&nbsp;بروید.</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">حالا برای اینکه صرفا با فشار یک تک کلید زبان را تغییر دهید( نه الت و شیفت) در اخرین قسمت یعنی&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8324130776/1953.png" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">گزینه ی آخر یعنی grave accent را انتخاب کنید که همان دکمه ی زیر اسکپ میشود که روش علامت مد را دارد و اوکی یا اپلای کنید.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">به این شکل صرفا با زدن این کلیک می توانید زبان را تغییر دهید.</font></div><div><font size="3"><br></font></div></div> text/html 2018-04-19T22:31:49+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی سر رشته زندگی را به دست گیرید + انیمه http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1942 <font size="3"><b>آلبرت انیشتن یکبار گفت : افکار بزرگ همیشه با مخالفت شدید و خشونت بار افکار طبقه عوام روبرو بوده اند.</b></font><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>این گفته یک دنیا حقیقت دربردارد. اگر می خواهید بزرگی و جاه بیابید ، از کوه های بلند عبور کنید باید از وجود خود به عنوان اولین و آخرین مشاور خود استفاده کنید.</b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3366ff">کتاب سررشته ی زندگی را به دست گیرید نوشته دکتر وین دبلیو دایر و با مقدمه ای از دکتر محمود ساعتچی</font> ، کتاب بلندی است که به موضوع بازیچه بودن می پردازد.</font></div><div><font size="3">اینکه چطور خودمان را بازیچه قرار می دهیم یا به دیگران اجازه می دهیم که بازیچه قرارمان دهند...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">وقتی درباره جامعه فکر می کنیم اینکه چطور بین قوانینی که تدوین شده است و واقعیتی که در جامعه رفتار می شود تفاوت وجود دارد که مشخص نیست بالاخره باید از کدام ساز پیروی کنید و یا اینکه راه سومی که از هیچ کدام به صورت واقعی پیروی نمی کند انتخاب کنید یعنی راه خودتان را بروید و صرفا به انچه که فکر می کنید درست است پایبند باشید. این انتخاب شاید بیشترین ریسک رفتاری را داشته باشد ولی بیشترین رضایت درونی را هم در پی خواهد داشت.</font></div> text/html 2017-10-03T12:32:49+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی چطور زندگی خود را گذراندیم؟ http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1936 <font size="3">ما در یک جهانی زندگی می کنیم که در بحث زمان و مکان دارای محدودیتیم. با هواپیما و سایر وسایل نقلیه می توانیم سریعتر در مکان حرکت کنیم. با خواندن کتاب ها و فکر کردن می توانیم در زمان حرکت کنیم ولی این که همواره جسم ما فقط می تواند در یک زمان و در یک مکان باشد امری کاملا بدیهی است.</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بهترین زمان برای شستن ظرفها بعد از کثیف کردنشان است. بهترین زمان برای دادن امتحان بعد از خواندن درس مورد امتحان است. اگر این زمان از بین برود به سختی و با صرف انرژی و زمان بیشتری مجبور به رسیدن به آن هستید.</font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>خوب می دانید که زمان بزرگترین و مهمترین چیزی است که یک نفر در اختیار دارد تا با ان زندگی خود را کنترل کند.</b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308129034/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%9F.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-28T21:44:36+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی رومن گاری بخوانیم http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1940 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304912742/AVT_Romain_Gary_2037.jpeg" alt="رومن گاری"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><b>در ادامه مقدمه مترجم خانم سمیه نوروزی بر روی کتاب قلابی نوشته رومن گاری که از نشر چشمه به چپ رسیده را می خوانیم.</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-08-23T17:46:14+01:00 andisheh-man.mihanblog.com جلال موسیر لهستانی برگزیده ای از تصاویر کتاب «غلط کردم» از شل سیلور اشتاین http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1939 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304420142/7.jpg" alt="برگزیده ای از تصاویر کتاب «غلط کردم» از شل سیلور اشتاین"></div>