اندیشه من اندیشه یی بکار تا عملی درو کنی. عملی بکار تا عادتی درو کنی . عادتی بکار تا منشی درو کنی. منشی بکار تا تقدیری درو کنی. http://andisheh-man.mihanblog.com 2018-08-22T01:03:57+01:00 text/html 2018-08-21T20:24:45+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من ولگردانی خیس که می لیسند جنازه های فرو رفته در سنگفرش کوچه ها http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1950 <div style="text-align: center;"><font size="2">ماریا! ماریا! ماریا!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">راهم بده ماریا !&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تاب کوچه را ندارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">راهم نمی دهی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">می خواهی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">گونه هایم گود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">مزه از دست داده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">چشیده ی خاص و عام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بیایم پیشت؟&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">با صدایی بی دندان بگویم به تو :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اینک شده ام فردی قابل اعتماد؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8335169626/maiofski.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;</font></div> text/html 2018-07-05T19:36:23+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من زبان بدن به مدل ژاپنی ها http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1947 <font size="2">یک ناحیه که در آن هنوز دست دادن ، بوسیدن و بغل کردن رایج نشده است ژاپن است. در این کشور اینگونه تماس های بدنی بی ادبانه شمرده می شود. ژاپنی ها در اولین دیدار در برابر هم تعظیم می کنند. فردی که از همه بلند مرتبه تر باشد سرش را کم تر از همه و پایین رتبه ترین فرد بیشتر از همه سرش را خم می کند.</font><div><font size="2">معمولا در اولین دیدار ، کارت های افراد با هم رد و بدل می شود و بعد از فهمیدن موقعیت همه نسب به هم ، تعظیم متناسب با رتبه ی افراد صورت می گیرد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8331036900/taazim.jpg" alt=""></font></div><div><font size="2"><div>&nbsp;روش های مختلفی برای ادای احترام به شیوه تعظیم کردن در ژاپن وجود دارد: در حالت ایستاده، در حالت نشسته و تفاوت تعظیم کردن در زنان و مردان. در ادامه شما را با مهم ترین روش های تعظیم کردن در آداب معاشرت ژاپنی آشنا خواهیم کرد:</div><div><br></div></font></div> text/html 2018-07-05T10:49:36+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من بهترین انیمه های ورزشی http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1946 <div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">انیمه های ورزشی معمولا انیمه های بلندی هستند ، برای مثال اسلم دانک که یک انیمه در زمینه بسکتبال هست ، 101 قسمت انیمه اش هست و سه تا انیمه سینمایی هم ازش تولید شده برای کسایی که حوصله انیمه بلند را ندارند . هر چند که نسبت به انیمه های ورزشی ای که دیدم به رغم اینکه بلند تر بود اما جذابیت خودش را تا اخر حفظ کرد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000"><b>بینندگان انیمه های ورزشی چه کسانی هستند؟</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">دیدن انیمه های ورزشی را به کسایی که علاقمند ورزش و خصوصا کار تیمی و رقابتی هستند توصیه می کنم. دیدن انیمه های ورزشی به معنای واقعی به اون رشته ی خاص ، بیننده را جلب می کند و توی کار انیمه با توجه به سرو صدا های تصویری ای که ایجاد می کنند حتی کسایی که به ورزش علاقه ندارند هم جذب انیمه می شوند و حتی بعد از ان به اون ورزش علاقه پیدا کنند. <b>توی انیمه های ورزشی قدرت اراده و تصمیم گیری درست و چگونگی اعتماد متفابل و به دست اوردن اعتماد در یک تیم را هم یاد می گیرید.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">اگر یک تصویرگر هستید یا می خواهید در اینده به رشته ی<b> تصویرگری یا انیمیشین یا گرافیک</b> ( ارتباط تصویری ) روی بیارید به شما دیدن انیمه ها را پیشنهاد می کنم چرا که به شما کمک می کند که تجربه ای برای داستان کاراکتر و حالت های مختلف کاراکتر و پس زمینه های کار را در بیارید. خصوصا انیمه های ورزشی که روی حالات یک کاراکتر بسیار تخصصی کار می کنند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000"><b>ایا انیمه های ورزشی صرفا به روی ورزش می پردازند؟</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">توی لیستی که تهیه کردم ، برخی از انیمه ها حالت بازی بیشتر به خود می گیرند تا ورزشی ( مثل انیمه no game no lifeو death paradise)و اگر توجه کنید توی پست "&nbsp;</font><a href="http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1944" target="_blank" title="">لیست بهترین انیمه هایی که دیدم</a><font size="2">&nbsp;" هم وجود دارند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">انیمه ها ورزشی معمولا روی<b> تلاش برای تغییر مداوم خود و بهبود عملکرد( اصل کایزن</b>) توجه می کنند (- مثل انیمه baby steps) و خصوصا به مدیریت تیم و چگونگی استفاده از حداکثر قابلیت های فردی تیم و بهبود روابط تیمی می پردازند( مثل انیمه giant killing) که اگر من جمله کسایی باشید که بیشتر از طریق عملی و دیدن عمل دیگران به یادگیری می پردازید تا حالت تئوریک ، در این زمینه به شما کمک بسیار جالبی خواهند کرد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">برخی از این انیمه ها مثل one outs و&nbsp;</font><span style="font-size: small;">no game no life</span><span style="font-size: small;">&nbsp;حالت روان شناسی هم به خودش می گیرد.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><b>باید توجه کنید که انیمه های ورزشی را ترجیحا مسابقه به مسابقه ببنید ، اگر یک انیمه 100 قسمتی را توی سه روز بخواین ببینید و اون انیمه ورزشی باشه و خودتون هم ورزشکار اون رشته ی ورزشی نباشید مطمئنن ازش زده خواهید شد.</b></span></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2018-04-19T23:19:14+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من سایتهایی برای کیفیت زندگی مجازی http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1945 <font size="3">هر فردی که بیشتر از 6 ساعت از زندگی خود را در فضای مجازی سپری می کند ، به یک سری چیزها احتیاج دارد . اگر احتیاجات شما :</font><div><font size="3">موسیقی</font></div><div><font size="3">https://soundcloud.com/</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مقالات آموزشی</font></div><div><font size="3">https://motamem.org/</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مقالات فرهنگی است.</font></div><div><font size="3">http://anthropology.ir/article/30321.html</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از لینک های معرفی شده استفاده کنید.</font></div> text/html 2018-04-19T22:58:45+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من لیست بهترین انیمه هایی که دیدم http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1944 <div style="text-align: center;"><font size="3">لیست بهترین انیمه هایی که دیدم:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.rocks/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-bungou-stray-dogs-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title=""><font size="3">Bungou Stray Dogs</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.coffee/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-rainbow-nisha-rokubou-no-shichinin-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/#comment-34414" target="_blank" title=""><font size="3">Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.reisen/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-barakamon/" target="_blank" title=""><font size="3">Barakamon</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://www.takanime.works/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-kino-no-tabi-the-beautiful-world-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title="">Kino no Tabi: The Beautiful World</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.click/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-youjo-senki-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title=""><font size="3">Youjo Senki</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8324131226/xkeidptyz5jt3duqy9qt.png" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.click/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-aoi-bungaku-series-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/#comment-33348" target="_blank" title=""><font size="3">Aoi Bungaku Series</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.click/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-one-outs-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title=""><font size="3">One Outs</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.works/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-golden-time-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title=""><font size="3">Golden Time</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.click/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-yahari-ore-no-seishun-love-come-wa-machigatteiru/" target="_blank" title=""><font size="3">Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.click/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-3gatsu-no-lion-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title=""><font size="3">3gatsu no Lion</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.takanime.fund/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-zankyou-no-terror/" target="_blank" title=""><font size="3">Zankyou no Terror</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://www.takanime.tools/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-nhk-ni-youkoso-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/" target="_blank" title="">NHK ni Youkoso</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">با کلیک روی هر کدام از عناوین بالا می توانید به سایتی که امکان دانلود انیمه را فراهم کرده است متصل شوید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-19T22:52:20+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من تغییر زبان کامپیوتر صرفا با فشار یک کلید http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1943 <font size="3">خب برای اینکه بدانید چطور باید کلید میانبر تغییر زبان کامپیوتر را عوض کنید به<a href="http://chejoori.in/2423/%DA%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%B1/" target="_blank" title=""> این لینک</a>&nbsp;بروید.</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">حالا برای اینکه صرفا با فشار یک تک کلید زبان را تغییر دهید( نه الت و شیفت) در اخرین قسمت یعنی&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8324130776/1953.png" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">گزینه ی آخر یعنی grave accent را انتخاب کنید که همان دکمه ی زیر اسکپ میشود که روش علامت مد را دارد و اوکی یا اپلای کنید.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">به این شکل صرفا با زدن این کلیک می توانید زبان را تغییر دهید.</font></div><div><font size="3"><br></font></div></div> text/html 2018-04-19T22:31:49+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من سر رشته زندگی را به دست گیرید + انیمه http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1942 <font size="3"><b>آلبرت انیشتن یکبار گفت : افکار بزرگ همیشه با مخالفت شدید و خشونت بار افکار طبقه عوام روبرو بوده اند.</b></font><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>این گفته یک دنیا حقیقت دربردارد. اگر می خواهید بزرگی و جاه بیابید ، از کوه های بلند عبور کنید باید از وجود خود به عنوان اولین و آخرین مشاور خود استفاده کنید.</b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3366ff">کتاب سررشته ی زندگی را به دست گیرید نوشته دکتر وین دبلیو دایر و با مقدمه ای از دکتر محمود ساعتچی</font> ، کتاب بلندی است که به موضوع بازیچه بودن می پردازد.</font></div><div><font size="3">اینکه چطور خودمان را بازیچه قرار می دهیم یا به دیگران اجازه می دهیم که بازیچه قرارمان دهند...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">وقتی درباره جامعه فکر می کنیم اینکه چطور بین قوانینی که تدوین شده است و واقعیتی که در جامعه رفتار می شود تفاوت وجود دارد که مشخص نیست بالاخره باید از کدام ساز پیروی کنید و یا اینکه راه سومی که از هیچ کدام به صورت واقعی پیروی نمی کند انتخاب کنید یعنی راه خودتان را بروید و صرفا به انچه که فکر می کنید درست است پایبند باشید. این انتخاب شاید بیشترین ریسک رفتاری را داشته باشد ولی بیشترین رضایت درونی را هم در پی خواهد داشت.</font></div> text/html 2017-10-03T12:32:49+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من چطور زندگی خود را گذراندیم؟ http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1936 <font size="3">ما در یک جهانی زندگی می کنیم که در بحث زمان و مکان دارای محدودیتیم. با هواپیما و سایر وسایل نقلیه می توانیم سریعتر در مکان حرکت کنیم. با خواندن کتاب ها و فکر کردن می توانیم در زمان حرکت کنیم ولی این که همواره جسم ما فقط می تواند در یک زمان و در یک مکان باشد امری کاملا بدیهی است.</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بهترین زمان برای شستن ظرفها بعد از کثیف کردنشان است. بهترین زمان برای دادن امتحان بعد از خواندن درس مورد امتحان است. اگر این زمان از بین برود به سختی و با صرف انرژی و زمان بیشتری مجبور به رسیدن به آن هستید.</font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>خوب می دانید که زمان بزرگترین و مهمترین چیزی است که یک نفر در اختیار دارد تا با ان زندگی خود را کنترل کند.</b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308129034/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%9F.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-28T21:44:36+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من رومن گاری بخوانیم http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1940 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304912742/AVT_Romain_Gary_2037.jpeg" alt="رومن گاری"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><b>در ادامه مقدمه مترجم خانم سمیه نوروزی بر روی کتاب قلابی نوشته رومن گاری که از نشر چشمه به چپ رسیده را می خوانیم.</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-08-23T17:46:14+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من برگزیده ای از تصاویر کتاب «غلط کردم» از شل سیلور اشتاین http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1939 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304420142/7.jpg" alt="برگزیده ای از تصاویر کتاب «غلط کردم» از شل سیلور اشتاین"></div> text/html 2017-08-23T15:18:02+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من برگزیده ای از اشعار کتاب «غلط کردم» از شل سیلور اشتاین http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1938 <font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">آنچه می خوانید پشت نوشت کتاب «غلط کردم» از شل سیلور استاین (Sheldon Allan Silverstein) است.</font><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">شعر سپید و گه گاه شعر «نو» ی سیلور اشتاین ، شعری اجتماعی است ، شاعر از پنچره درون به بییرون سر کشیده و وسواس گونه به پیرامون خود نگریسته است و همراه با این نگاه لبخندی و شاید زهرخندی نیز بر گوشه لب نهاده است که شعر را گاه به طنز و گاه به هزل و گاه نیز به تمسخر و زخم زبان نزدیک کرده است و شعر طنز شعری است لایه لایه که لایه رویین ساده و شاید لبخند به لب آورد ولی لایه های زیرین تامل برانگیز است و خواننده را به تفکر و تأمل می خواند ...</font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">این نویسنده و شاعر اشعارش دارای رده ی سنی خاصی نیستند و هم برای کودکان قابل فهم و هم برای بزرگسالان جالب هستند.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یکی از موارد قابل توجه درباره این کتاب این است که علاوه بر ترجمه فارسی اصل شعر به زبان انگیلیسی هم آورده شده است.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">این کتاب علاوه بر اشعار شامل تصاویری هست ولی بعضی از اشعار بدون نیاز به تصویر نیز قابل فهم است.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304410168/Sheldon_Allan_Silverstein.jpg" alt="">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304408542/Sheldon_Allan_Silverstein2.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-16T13:51:17+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من چطور می توانم از دست چپم استفاده کنم؟ http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1923 <font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر شما به طور مادرزاد و طبیعی راست دست هستید و می خواهید با دست چپ یا غیر غالب خود بنویسید این راهکار های اساسی به شما در این راه کمک می کند:</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303880184/%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%DA%86%D9%BE_1.JPG" alt=""></div> </div> text/html 2017-08-11T21:29:03+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من معرفی بیگانه آلبرکامو و مواردی شبیه به آن http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1935 <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>نگاه اندیشه من</b></span><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">اگر بخواهم بیگانه ی آلبرکامو را در یک خط توصیف کنم این است که « یک فرد با یک نوع دید متفاوت به وقایع قربانی آدم هایی خواهد شد که همه به یک شکل به واقعه نگاه می کنند.»</font><div><br></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">داستان پیرامون یک انسان است که انتخاب هایی را می کند که این انتخاب ها برای او همواره درست مثل تمام انسان ها پیامدی دارد ولی پیامدی که او با ان برخورد می کند از بقیه متفاوت است . او رویکردی ابزورت به جامعه دارد و به نوعی به دنیا نگاه می کند که دیگران نگاه نمی کنند. هر چه قدر هم این دیدگاه منطقی باشد باز هم از دید جامعه اشتباه و رد شده است و باز در این داستان می بینم که چطور رفتار جمعی بر تفاوت های فردی غلبه پیدا می کند.</font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">شاید اگر قرار بود برای بیگانه فصل دومی نوشته شود این بود« یک بیگانه هم بیگانه دیگری را درک نمی تواند بکند.»</font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303245342/biganeh.jpg" alt=""></font></div> </div> text/html 2017-08-03T08:30:43+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من به نظر شما چه چیزی باعث می شود یک نفر تن به خودکشی بدهد؟ http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1934 <font size="2">هر وقت که درباره نویسندگان مشهور یا ادم های سرشناسی صحبت می کنیم که خودکشی کرده اند، این سوال <b><font color="#ff0000">"چه چیزی باعث می شود یک نفر تن به خودکشی بدهد؟</font></b>" توی ذهن هر کسی ایجاد می شود. حتی اگر این ادم کسی باشد که بشناسیم و همسایه محل پایینتان باشد باز هم خیلی عجیب و ناگهانی است.&nbsp;</font><div><font size="2">در نظر سنجی وبلاگ ( زیر موضوعاتقرارگرفته) لطفا شرکت کنید و اگر نظر دیگری به جز مواردی که در گزینه ها ذکر شده دارید بگویید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><b>برای عزیزان در گذشته اقایان «هادی پاکزاد» و« کوروش اسدی» ارزوی آرامش روحشان را دارم.</b></font></div><div><font size="2"><b>ممنونم از همکاری شما</b></font></div> text/html 2017-07-26T14:14:48+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من کنترل زندگی بدون ترمز http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1933 <font size="2"><b>فرض کنید زندگی یک ماشین هست که ترمز ندارد.</b>&nbsp;</font><div><font size="2">شما از همان وقتی که شروع به نفس کشیدن و همان اولین گریه اتان کردید توی این ماشین وارد شدید.</font></div><div><font size="2">&nbsp;این ماشین هیچ وقت ترمز نمی کند. <font color="#ff0000">هیچ وقت هیچ وقت.</font></font></div><div><font size="2">&nbsp;در کودکی والدینتان از توی ماشین خودشان سعی می کردند به شما جوری فرمان بدهند که ماشینتان انقدر تند نرود که نتوانید کنترلش کنید. بهتان یاد می داندند که چطوری بدون اینکه به کسی اسیب بزنید یا اموالتان را تخریب کنید یا ماشینتان را خراب کنید حرکت کنید.</font><div><font size="2">اما از نوجوانی به بعد زمانی که شما دیگر علاقه ای به شنیدن این فرمانها نداشتید ، کنترل این ماشین کامل به دست خودتان افتاد. باید خودتان می فهمیدید باید چه کار کنید و چه کار نکنید. چه کارهایی باعث می شود سرعت ماشینتان بالا برود ، چه کارهایی سرعت را کم می کند و چه وقت هایی باید کم و زیاد شود.&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی هیچ وقت نمی ایستد. زمان همواره درجریان است و شما سوار همان ماشینی هستید که در کودکی سوارش بوده اید. هر قدر سعی کنید گذشته را پاک کنید و یک شروع تازه داشته باشید امکان پذیر نیست شما باید قبول کنید که ماشین شما دچار این تخریب شده است و بعد سعی کنید که دیگر اینکار را نکنید. همین.</font></div><div><font size="2">شما نمی توانید از ماشینتان پیاده شوید. فقط زمانی امکان دارد که شما مرده باشید و البته در ان زمان هم اگر به معاد اعتقادی داشته باشید وارد دنیای دیگری خواهید شد که کاملا بر اساس سرعت و کیلومتر شمار ماشینی هست که در این زندگی حرکت داده اید.&nbsp;</font></div><div><font size="2">این ماشینی که سوارش شدید انتخابش دست شما نبوده است . خانواده ، محل تولد ، جنسیت ، سن و خیلی چیزهای دیگر به شما داده شده است و تمام کاری که شما میتوانید انجام بدید این است که<font color="#ff0000"> به نجو احسنت از انها استفاده و در عین حال محافظت کنید.</font></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8301743000/controlzendegibitormoz.jpg" alt=""></div> </div>