اندیشه من اندیشه یی بکار تا عملی درو کنی. عملی بکار تا عادتی درو کنی . عادتی بکار تا منشی درو کنی. منشی بکار تا تقدیری درو کنی. http://andisheh-man.mihanblog.com 2018-01-21T14:50:14+01:00 text/html 2017-10-03T09:02:49+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من چطور زندگی خود را گذراندیم؟ http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1936 <font size="3">ما در یک جهانی زندگی می کنیم که در بحث زمان و مکان دارای محدودیتیم. با هواپیما و سایر وسایل نقلیه می توانیم سریعتر در مکان حرکت کنیم. با خواندن کتاب ها و فکر کردن می توانیم در زمان حرکت کنیم ولی این که همواره جسم ما فقط می تواند در یک زمان و در یک مکان باشد امری کاملا بدیهی است.</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بهترین زمان برای شستن ظرفها بعد از کثیف کردنشان است. بهترین زمان برای دادن امتحان بعد از خواندن درس مورد امتحان است. اگر این زمان از بین برود به سختی و با صرف انرژی و زمان بیشتری مجبور به رسیدن به آن هستید.</font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>خوب می دانید که زمان بزرگترین و مهمترین چیزی است که یک نفر در اختیار دارد تا با ان زندگی خود را کنترل کند.</b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308129034/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%9F.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-28T17:14:36+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من رومن گاری بخوانیم http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1940 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304912742/AVT_Romain_Gary_2037.jpeg" alt="رومن گاری"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><b>در ادامه مقدمه مترجم خانم سمیه نوروزی بر روی کتاب قلابی نوشته رومن گاری که از نشر چشمه به چپ رسیده را می خوانیم.</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-08-23T13:16:14+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من برگزیده ای از تصاویر کتاب «غلط کردم» از شل سیلور اشتاین http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1939 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304420142/7.jpg" alt="برگزیده ای از تصاویر کتاب «غلط کردم» از شل سیلور اشتاین"></div> text/html 2017-08-23T10:48:02+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من برگزیده ای از اشعار کتاب «غلط کردم» از شل سیلور اشتاین http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1938 <font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">آنچه می خوانید پشت نوشت کتاب «غلط کردم» از شل سیلور استاین (Sheldon Allan Silverstein) است.</font><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">شعر سپید و گه گاه شعر «نو» ی سیلور اشتاین ، شعری اجتماعی است ، شاعر از پنچره درون به بییرون سر کشیده و وسواس گونه به پیرامون خود نگریسته است و همراه با این نگاه لبخندی و شاید زهرخندی نیز بر گوشه لب نهاده است که شعر را گاه به طنز و گاه به هزل و گاه نیز به تمسخر و زخم زبان نزدیک کرده است و شعر طنز شعری است لایه لایه که لایه رویین ساده و شاید لبخند به لب آورد ولی لایه های زیرین تامل برانگیز است و خواننده را به تفکر و تأمل می خواند ...</font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">این نویسنده و شاعر اشعارش دارای رده ی سنی خاصی نیستند و هم برای کودکان قابل فهم و هم برای بزرگسالان جالب هستند.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یکی از موارد قابل توجه درباره این کتاب این است که علاوه بر ترجمه فارسی اصل شعر به زبان انگیلیسی هم آورده شده است.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">این کتاب علاوه بر اشعار شامل تصاویری هست ولی بعضی از اشعار بدون نیاز به تصویر نیز قابل فهم است.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8304410168/Sheldon_Allan_Silverstein.jpg" alt="">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8304408542/Sheldon_Allan_Silverstein2.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-16T09:21:17+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من چطور می توانم از دست چپم استفاده کنم؟ http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1923 <font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر شما به طور مادرزاد و طبیعی راست دست هستید و می خواهید با دست چپ یا غیر غالب خود بنویسید این راهکار های اساسی به شما در این راه کمک می کند:</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303880184/%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%DA%86%D9%BE_1.JPG" alt=""></div> </div> text/html 2017-08-11T16:59:03+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من معرفی بیگانه آلبرکامو و مواردی شبیه به آن http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1935 <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>نگاه اندیشه من</b></span><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">اگر بخواهم بیگانه ی آلبرکامو را در یک خط توصیف کنم این است که « یک فرد با یک نوع دید متفاوت به وقایع قربانی آدم هایی خواهد شد که همه به یک شکل به واقعه نگاه می کنند.»</font><div><br></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">داستان پیرامون یک انسان است که انتخاب هایی را می کند که این انتخاب ها برای او همواره درست مثل تمام انسان ها پیامدی دارد ولی پیامدی که او با ان برخورد می کند از بقیه متفاوت است . او رویکردی ابزورت به جامعه دارد و به نوعی به دنیا نگاه می کند که دیگران نگاه نمی کنند. هر چه قدر هم این دیدگاه منطقی باشد باز هم از دید جامعه اشتباه و رد شده است و باز در این داستان می بینم که چطور رفتار جمعی بر تفاوت های فردی غلبه پیدا می کند.</font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">شاید اگر قرار بود برای بیگانه فصل دومی نوشته شود این بود« یک بیگانه هم بیگانه دیگری را درک نمی تواند بکند.»</font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303245342/biganeh.jpg" alt=""></font></div> </div> text/html 2017-08-03T04:00:43+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من به نظر شما چه چیزی باعث می شود یک نفر تن به خودکشی بدهد؟ http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1934 <font size="2">هر وقت که درباره نویسندگان مشهور یا ادم های سرشناسی صحبت می کنیم که خودکشی کرده اند، این سوال <b><font color="#ff0000">"چه چیزی باعث می شود یک نفر تن به خودکشی بدهد؟</font></b>" توی ذهن هر کسی ایجاد می شود. حتی اگر این ادم کسی باشد که بشناسیم و همسایه محل پایینتان باشد باز هم خیلی عجیب و ناگهانی است.&nbsp;</font><div><font size="2">در نظر سنجی وبلاگ ( زیر موضوعاتقرارگرفته) لطفا شرکت کنید و اگر نظر دیگری به جز مواردی که در گزینه ها ذکر شده دارید بگویید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><b>برای عزیزان در گذشته اقایان «هادی پاکزاد» و« کوروش اسدی» ارزوی آرامش روحشان را دارم.</b></font></div><div><font size="2"><b>ممنونم از همکاری شما</b></font></div> text/html 2017-07-26T09:44:48+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من کنترل زندگی بدون ترمز http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1933 <font size="2"><b>فرض کنید زندگی یک ماشین هست که ترمز ندارد.</b>&nbsp;</font><div><font size="2">شما از همان وقتی که شروع به نفس کشیدن و همان اولین گریه اتان کردید توی این ماشین وارد شدید.</font></div><div><font size="2">&nbsp;این ماشین هیچ وقت ترمز نمی کند. <font color="#ff0000">هیچ وقت هیچ وقت.</font></font></div><div><font size="2">&nbsp;در کودکی والدینتان از توی ماشین خودشان سعی می کردند به شما جوری فرمان بدهند که ماشینتان انقدر تند نرود که نتوانید کنترلش کنید. بهتان یاد می داندند که چطوری بدون اینکه به کسی اسیب بزنید یا اموالتان را تخریب کنید یا ماشینتان را خراب کنید حرکت کنید.</font><div><font size="2">اما از نوجوانی به بعد زمانی که شما دیگر علاقه ای به شنیدن این فرمانها نداشتید ، کنترل این ماشین کامل به دست خودتان افتاد. باید خودتان می فهمیدید باید چه کار کنید و چه کار نکنید. چه کارهایی باعث می شود سرعت ماشینتان بالا برود ، چه کارهایی سرعت را کم می کند و چه وقت هایی باید کم و زیاد شود.&nbsp;</font></div><div><font size="2">زندگی هیچ وقت نمی ایستد. زمان همواره درجریان است و شما سوار همان ماشینی هستید که در کودکی سوارش بوده اید. هر قدر سعی کنید گذشته را پاک کنید و یک شروع تازه داشته باشید امکان پذیر نیست شما باید قبول کنید که ماشین شما دچار این تخریب شده است و بعد سعی کنید که دیگر اینکار را نکنید. همین.</font></div><div><font size="2">شما نمی توانید از ماشینتان پیاده شوید. فقط زمانی امکان دارد که شما مرده باشید و البته در ان زمان هم اگر به معاد اعتقادی داشته باشید وارد دنیای دیگری خواهید شد که کاملا بر اساس سرعت و کیلومتر شمار ماشینی هست که در این زندگی حرکت داده اید.&nbsp;</font></div><div><font size="2">این ماشینی که سوارش شدید انتخابش دست شما نبوده است . خانواده ، محل تولد ، جنسیت ، سن و خیلی چیزهای دیگر به شما داده شده است و تمام کاری که شما میتوانید انجام بدید این است که<font color="#ff0000"> به نجو احسنت از انها استفاده و در عین حال محافظت کنید.</font></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8301743000/controlzendegibitormoz.jpg" alt=""></div> </div> text/html 2017-07-22T13:15:32+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من مارکز،کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1931 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد ، مجموعه ای از داستان کوتاه های <b>گابریل گارسیا مارکز </b>هست. اسم این مجموعه بر کل مجموعه نه تایی داستان کوتاه ، دلالت می کند. که به شرح زیر است:</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">- کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">-تدفین مادربزرگ</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">-دریکی از همین روزها</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">-در این شهر دزدی وجود ندارد</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">-بعد از ظهر شگفت انگیز بالتاز</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">-بیوه مونتایل</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">-یک روز پس از شنبه</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">-گل های رز مصنوعی</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">-مراسم تدفین مادربزرگ</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8301412726/download_4_.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تمامی این داستانها ، به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم بر یک جایگاه که به نظر قدرتمند می اید و یا بالعکس به نظر ضعیف می اید ولی در طی داستان و مواجهه کاراکتر اصلی با جریان و شخصیت های فرعی متوجه می شویم که قضیه کاملا برعکس چیزی است که به نظر می اید.</font></div> text/html 2017-07-18T17:32:07+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من تفاوت معنی کشتن http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1928 <p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://libertyinfinity.com/wp-content/uploads//2015/08/tumblr_mvisb9hpey1snzw8bo1_500.png" alt="نتیجه تصویری برای ‪kill with knife in manga‬‏"></font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>you must not kill people for yourself&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>but</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>you can kill hundreds or thousands for others.</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>"Byakuyako"</b></font></p><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">برای خودتان مردم را نباید بکشید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">اما&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">به خاطر دیگران صدها یا هزاران نفر را می توانید بکشید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">"شب سفید"</font></div> text/html 2017-07-18T17:26:20+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من ورونیکا می خواهد بمیرد 2 http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1927 <p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><b>چشمه ای باش که می شود لبریز،&nbsp;</b></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><b>نه آب انباری ، که جز ذخیره نیست کارش.</b></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><b><br></b></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">ادامه مطلب<a href="http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1926" target="_blank" title=""> شماره یک</a>&nbsp;</p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">رمانی نوشته&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88_%DA%A9%D9%88%D8%A6%D9%84%DB%8C%D9%88">پائولو کوئیلو</a></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><b>*</b></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8301413184/Veronica_wants_to_die.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><b>...&nbsp;</b>پزشک های زیایدی پیش از من مطالعات مشابهی انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که بهنجار ، صرفا یک توافق عمومی است ، به این معنا که تعداد زیادی از آدم ها فکر می کند چیزی درست است و بنابراین آن چیز درست است.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">بعضی چیزها توسط عقل سلیم تعیین می شوند : گذاشتن تکمه در جلوی بلوز یک مساله منطقی است ، چون بستن ان از کنار بدن &nbsp;بسیار مشکل ، و از پشت سر غیر ممکن بود.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><br></p> text/html 2017-07-18T17:13:25+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من ورونیکا می خواهد بمیرد 1 http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1926 <p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><b><font size="2">دیوانه بمانید. اما مانند عاقلان رفتار کنید ؛&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><b><font size="2">خطر متفاوت بودن را بپذیرید ،&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><b><font size="2">اما بیاموزید که بدون جلب توجه متفاوت باشید.</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8301413184/Veronica_wants_to_die.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><font size="2">*</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><font size="2"><b>یکی از رمانهای پابلو کوئیلو که به خودکشی فردی می پردازد که از یکنواختی زندگی خسته شده است. فرایند تبدیل این فرد به کسی که از زندگی کردن لذت می برد ، مورد توجه است.</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><font size="2">*<input type="button" id="read_more" alt="ادامه مطلب" style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 1em; background-image: url(&quot;/media/images/post/cont.png?NluZbl&quot;); background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); padding: 4px; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-radius: 3px; -webkit-appearance: button; width: 60px; height: 16px; line-height: 0; margin: 0px 3px; display: none;"></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><font size="2"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><font size="2">و ... به زندگی خارج از ویلت که داشت برای همه به شدت دشوار می شد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><font size="2">از نظر ماری ، این دشواری ناشی از هرج و مرج یا عدم سازماندهی یا ببی نظمی نبود ، به خاطر نظم بیش از حد بود. جامعه قواعد بیشتر و بیشتری پیدا می کرد ، و قوانینی که با قواعد در تعارض بودند ، و قواعد جدیدی که با قوانین در تعارض بودند.مردم به شدت می هراسیدند که حتی گامی به خارج از قواعدی نامرئی برداردند که زندگی همه را هدایت می کرد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><font size="2">ماری می دانست درباره چه سخن می گوید؛ تا هنگامی که بیماری اش او را به ویلت کشاند ، چهل سال از زندگی اش را به عنوان وکیل سپری کرده بود. در اوایل کارش دیدگاه معصومانه اش را نسبت به عدالت از دست داده بود ، و توانسته بود درک کند که قوانین نه برای حل مشکلت ، که برای تداوم ابدی بخشیدن به جدالها خالق شده اند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><font size="2"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><br></p> text/html 2017-07-18T17:08:19+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من معرفت حمد http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1925 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><b><font size="3">وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَوْ حَبَسَ عَنْ عِبَادِهِ مَعْرِفَةَ حَمْدِهِ عَلَى مَا أَبْلَاهُمْ مِنْ مِنَنِهِ الْمُتَتَابِعَةِ، وَ أَسْبَغَ عَلَیْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ الْمُتَظَاهِرَةِ، لَتَصَرَّفُوا فِی مِنَنِهِ فَلَمْ یَحْمَدُوهُ، وَ تَوَسَّعُوا فِی رِزْقِهِ فَلَمْ یَشْکُرُوهُ. وَ لَوْ کَانُوا کَذَلِکَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنْسَانِیَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ فَکَانُوا کَمَا وَصَفَ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ «إِنْ هُمْ إِلَّا کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا.»</font></b></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: medium; text-align: justify;">حمد و سپاس خداوندى را که اگر معرفت حمد خویش را از بندگان‏ خود دریغ مى‏داشت،در برابر آن همه نعمتها که از پس یکدیگر بر آنان‏ فرو مى‏فرستاد،آن نعمتها به کار مى‏داشتند و لب به سپاسش‏ نمى‏گشادند،به رزق او فراخ روزى مى‏جستند و شکرش نمى‏گفتند.و اگر چنین مى‏بودند از دایره انسانیت برون مى‏افتادند و در زمره‏ چارپایان در مى‏آمدند.چنان مى‏شدند که خداى تعالى در محکم تنزیل‏ خود گفته است:«چون چارپایانند،بل از چارپایان هم گمراه‏تر.»</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="3"><br></font></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="3" color="#0000ff">صحیفه سجادیه : دعای اول.</font></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="3" color="#0000ff"><br></font></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><br></p><div><span style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="3" color="#008000"><br></font></span></div> text/html 2016-07-19T08:08:02+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من هدف هایت را بنویس http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1924 <font size="2">10 سال اینده را فرض کن!</font><div><font size="2">یک خودکار با یک کاغذ اچهار بردارد ، حالا به 50 تا کاری که می خواهی تا 10 سال دیگه انجام بشن توسط خودت فکر کن!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7oJrDwcHK5MIu_Ze5LNZKwJ6s1LZ-B7z2GfmA649MkkdmC9EzbQ"></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2">توجه کن اهدافی که می نویسی با در نظر گرفتن این باشند که :</font></div><div><font size="2"><b>1-</b> این زندگی تو هست و قرار هست تو زندگی خودت را بسازی و هر چیزی که الان بنویسی قرار هست با یاری خدا تا ده سال دیگر انجام بشود. پس چیزی را بنویس که واقعا می خواهی و بهش نیاز داری!</font></div><div><font size="2"><b>2-</b> خودت را قوی بدان ، هر چیزی که به ذهنت می رسد بنویس!&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2016-02-18T12:17:00+01:00 andisheh-man.mihanblog.com من خط کشی های داستان کوتاه گربه ادگار الن پو http://andisheh-man.mihanblog.com/post/1922 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvBbDYz2kO2MP5P3pQqmihDLH6J8N3mljjpYD_4c2ik4mC6N9N"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFjSS3y7u-aSEGqj822yrwI8A--1XEKOo6CVFvqZMD-yaT5iBw">&nbsp;<img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQA7oTprwAU4yLUke4wcZWgpQuON7WzsRXjwPQiFuXGJMXcfuy"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>بعضی داستان حرف هایشان در قالب مکالمه به گوش خواننده می رسانند ولی بعضی داستان ها کاری می کنند که شما حرف های ان ها را بدون شنیدن بگویید! داستان گربه نوع دوم داستان است . هیچ خط کشی در کار نیست ، کل داستان در حال حرف است!</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div>