تبلیغات
اندیشه من - مطالب ابر اندیشه من
جمعه 18 اسفند 1391  12:57 ب.ظنامه شهیدعلم الهدی به خواهرش


نظرات()       
یکشنبه 13 اسفند 1391  09:10 ب.ظنتیجه


تثلیث علاوه بر اینكه ضد عقل و اندیشه سالم است. ریشه در اناجیل موجود هم ندارد.


بلكه تاریخ ورود آن در مسیحیت قریب دو قرن بعد از ظهور مسیحیت بوده است.و مشابهت سابقه آن در عقاید مشركان اثبات می كند كه چنین گزاره غیر ألاهی و دینی است.و هرگز از حقیقت برخوردار نیست باطل محض و امر كاملاً موهوم و خرد آزار است.


باتشکرازمنبع


نظرات()   
   
یکشنبه 13 اسفند 1391  08:44 ب.ظ
نظرات()   
   
یکشنبه 13 اسفند 1391  08:37 ب.ظ

اگر از تعدد خداوند صرف نظر كنیم و بگوییم سه گانه بودن خداوند ولو با بساطت و وحدت خداوند متعارض است، اما امكان اینكه خدائی در


یك تركیب طبیعی، اتحاد پیدا كند، وجود دارد. اما واقع غیر این است زیرا مراد از تركیب در اینجا تركیب خارجی كه عبارت از ماده و صورتاست، می باشد چنین تركیبی وقنی ممكن است محقق شود كه سه چیز، یكسان و برابر مطرح نباشد بلكه یكی استعداد و قوة محضاست و دیگری فعلیت محض در حالی كه در تثلیث پدر و پسر و روح القدس چیزی به عنوان قوه و فعل مطرح نیست.بنابراین تركیب پدر، و پسر و روح القدس، ناممكن است. و غیرقابل تحقق است.اگر مراد از تركیب تثلیث، تركیب ذهنی یعنی امكان وجود باشد نیز سخن مردود است زیرا اوّلاً هیچ یكی از اقانیم ثلاثه بصورت متفاوتممكن و وجود مطرح نشده است برغم اینكه اگر چنین چیزی را با تسامح بپذیریم باید قبول كنیم كه تمام ممكنات شایستگی الوهیت را دارااست.


اگر تثلیث را یك راز ایمانی و تعبدی تلقی كنیم در این صورت چرا تربیع (چهار خدایی) و تخمیس ( پنج خدایی) و ... را به عنوان یك راز
ایمانی قبول نمی كنیم برای اینكه تثلیث نسبت به تربیع و... هیچ رجحانی ندارد. به عبارت واضح تر تثلیث تریج بلا  مرجح می باشد وترجیحبلا مرحج هم از به حکم عقل کاری قبیح است.و همگی به یك اندازه عقل ستیز می باشند. تثلیث بدان علّت به نام راز ایمانی مطرح شدهاست كه با عقل و خداوند در ستیز است!!!. پس هر چیزی كه ضد عقل باشد می تواند یك راز ایمانی بحساب آید!!مزید بر اینكه مستلزم تعارض عقل با دین می گردد در حالی كه نباید دین با عقل در تعارض باشد


نظرات()   
   
یکشنبه 13 اسفند 1391  08:33 ب.ظ

باتشکرازمنبع×!

با توجه به تبیین تثلیث، باید گفت كه این گزاره، با هیچ توجیهی از نظر عقل پذیرفتنی نیست. زیرا در ستیز با حكم عقل می باشد.


ممكن است گزاره های دینی موافق عقل باشد و ممكن است موافق عقل نباشد و اگر موافق عقل نباشد عقل گریز می باشد مانندتعداد ركعات نماز و ... اما هیچ گزاره دینی نباید در تضاد كامل و صریح با عقل باشد ( به اصطلاح نباید به هیچ وجه عقیل ستیز باشند) والّااز حقانیت برخوردار نیست. تثلیث گزاره عقل ستیز است. به دلائل ذیل:1) تثلیث حقیقی با توحید حقیقی متباین است بگونه ای كه با فطرت و بدیهیات اولیه عقلی در تضاد می باشد.مثل اینكه بگوئیم عدد یك همان عدد سه است. و برعكس.2) اگر هر یك از اقانیم سه گانه خداوند كامل و تمام عیار باشد، مستلزم تعدد خداوند است. و شرك صریح و بی نقاب می باشد.عقل هرگونه مانند و بدیل و شریك را از خداوند كامل غنی بالذّات و واجب الوجود نفی می كند.
زیرا موجودی كه صداقت در وجود و تمحض تام در كمال و وجود دارد، هرگز تعدد پذیر نیست.والا مستلزم محدودیت و تركیب و احتیاج است. و با غنای ذاتی و مطلق بودن آن ناسازگار است.


نظرات()   
   
یکشنبه 13 اسفند 1391  08:28 ب.ظ
نوع مطلب: (اسلام ،) توسط: جلال موسیر لهستانیمن مسلمانم پس پیامبری عیسی راقبول دارم

اماااین بدین معنی نیست که انجیل راقبول دارم!نظرات()   
   
یکشنبه 13 اسفند 1391  08:22 ب.ظیكی از آموزه هایی كه همواره از سوی كلیسا برای جوامع مسیحی القاء می شود مسأله اعتقاد به تثلیث است.


همان گونه كه می دانید مطابق تلقی مسیحیت تثلیث عبارت از «پدر»، «پسر» و «روح القدس» است.مراد از «پدر» براساس ادبیات كتاب مقدس، خداوند است. براساس گزارش اناجیل موجود، حضرت عیسی به شاگردان خود سفارشكرده كه خدا را در دعاهای شان، پدر آسمانی بخوانند. (1)و مراد از «پسر» یا ابن؛ حضرت مسیح است. براساس قطعنامه «نیقیه» در سال 325 میلادی فرزندی (بلکه هم ذاتی) حضرت مسیحبرای خدا،‌ نه به صورت مجازی و تشریفی بلكه بصورت حقیقی تلقی می گردد:«عیسی مسیح پسر خدا، به وجود آمده از ذات پدر، تنها اوست که از ذات پدر به وجود آمده است.خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی كه مولود است نه مخلوق هم ذات با پدر...» (2)
بنابراین در عقیدة رسمی مسیحیت، مسیح فرزند حقیقی خدا تلقی گردیده است؛ بلکه هم ذات خداوند .


البته جا دارد در اینجا قیل از اصل بحث اشاره کنیم که ما ندانستیم فرق مولود با مخلوق چیست؟؟!!!!!!
مراد مسیحیت از روح القدس، وجود فعال و توانای خداوند در زمین است. كه بوسیله آن حضرت مسیح در شكم مادر خود قرارگرفت. روح القدس تعلیم جامعه مسیحیت را به عهده دارد و در عهد جدید از روح القدس به عنوان تسلّی دهنده،‌ روح حكمت و ایمان،روح شجاعت، محبت و شادی، نامبرده شده است.»(3)براساس نگرش مسیحیان، میان «پدر» و «پسر» و «روح القدس» فرع و اصلی وجود ندارد.همه اینها از ارزش و اصالت یكسان برخوردارند. در عین اینكه از هم متمایزاند، واحد اند. مانند قوه حافظه و دراكه و اراده...»(4)یعنی هر یك از «پدر» و «پسر» و «روح القدس» خداوند تمام عیار و كامل است. در عین اینكه هر كدام خدای كامل است، هر سه تایشان نیز واحد حقیقی اند!!!!.نظرات()   
   
یکشنبه 13 اسفند 1391  08:18 ب.ظ

زن به شیطان گفت : آیا آن مرد خیاط را می بینی ؟ میتوانی بروی وسوسه اش کنی که همسرش را طلاق دهد ؟

شیطان گفت : آری و این کار بسیار آسان است
پس شیطان به سوی مرد خیاط رفت و به هر طریقی سعی می کرد او را وسوسه کند اما مرد خیاط همسرش را بسیار دوست داشت و اصلا به طلاق فکر هم نمی کرد
پس شیطان برگشت و به شکست خود در مقابل مرد خیاط اعتراف کرد
سپس زن گفت : اکنون آنچه اتفاق می افتد ببین و تماشا کن
زن به طرف مرد خیاط رفت و به او گفت :
چند متری از این پارچه ی زیبا میخواهم پسرم میخواهد آن را به معشوقه اش هدیه دهد پس خیاط پارچه را به زن داد. سپس آن زن رفت به خانه مرد خیاط و در زد و زن خیاط در را باز کرد وآن زن به او گفت : اگر ممکن است میخواهم وارد خانه تان شوم برای ادای نماز ، و زن خیاط گفت :بفرمایید،خوش آمدید
و آن زن پس از آنکه نمازش تمام شد آن پارچه را پشت در اتاق گذاشت بدون آنکه زن خیاط متوجه شود و سپس از خانه خارج شد و هنگامی که مرد خیاط به خانه برگشت آن پارچه را دید و فورا داستان آن زن و معشوقه ی پسرش را به یاد آورد و همسرش را همان موقع طلاق داد
سپس شیطان گفت : اکنون من به کید و مکر زنان اعتراف می کنم
و آن زن گفت :کمی صبر کن
نظرت چیست اگر مرد خیاط و همسرش را به همدیگر بازگردانم؟؟؟!!!
شیطان با تعجب گفت : چگونه ؟؟؟
آن زن روز بعدش رفت پیش خیاط و به او گفت
همان پارچه ی زیبایی را که دیروز از شما خریدم یکی دیگر میخواهم برای اینکه دیروز رفتم به خانه ی یک زنی محترم برای ادای نمازو آن پارچه را آنجا فراموش کردم و خجالت کشیدم دوباره بروم و پارچه را از او بگیرم و اینجا مرد خیاط رفت و از همسرش عذرخواهی کرد و او را برگرداند به خانه اش.
و الان شیطان در بیمارستان روانی به سر میبرد!!


نظرات()   
   
یکشنبه 13 اسفند 1391  08:11 ب.ظ
نوع مطلب: (اسلام ،) توسط: جلال موسیر لهستانی

از امام صادق علیه السلام سؤال کردند خدا چه حکمتی به لقمان داد که از او در قرآن یاد شده است؟ حضرت فرمود:

به خدا سوگند حکمتی که به لقمان داده شده بود نه مال بود و نه مقام و طایفه و نه هیکل و زیبایی، بلکه او مردی

بود در کار خدا نیرومند، در راه او پرهیزکار، ساکت، با وقار، دقیق، آینده نگر، تیزبین و پند آموز. او روزها نمی خوابید و

همیشه بر اعمال خود کنترل و نظارت دقیق داشت. از ترس گناه هیچگاه نمی خندید، غضب و شوخی نمی نمود،

 خداوند به او اولاد زیادی بخشید و در حالی که همه آنها قبل از وی جان سپردند با صبر و شکیبایی مصائب را تحمل

 کرد و به رضای خدا راضی بود و برای هیچ یک اشک بر دیدگان جاری نکرد. هر گاه به دو نفر که اختلاف و یا نزاع

داشتند برخورد می کرد میان آنان صلح و صفا برقرار می ساخت و آتش کینه و عداوت را در آنها خاموش می ساخت.

لقمان از دیدگاه امام صادق علیه السلام

منبـــــــــــــــــــــــــع اصـــــــــــــــــلی


نظرات()   
   
شنبه 12 اسفند 1391  10:30 ب.ظ
نوع مطلب: (اسلام ،) توسط: جلال موسیر لهستانی


جوراباشونگاااااا


نظرات()   
   درس یازدهم صفحه 90 نوشته شده است

گاهی رودهاازمیان یک شهرعبورمی کنندمانندزاینده رودکه ازشهراصفهان می گذرد ویاکارون ازشهراهوازعبورمی کند                                                                                             دیگرنمی گذرد!نظرات()   
   
شنبه 12 اسفند 1391  10:09 ب.ظ

منبع اصلی
ایناچه طور نفس می کشن/؟؟؟
استفاده از زنان برای جذب توریست


نظرات()   
   
شنبه 12 اسفند 1391  08:23 ب.ظ

وقتی میگم لامپ اندیشه ات راکم مصرف کن به معنی این نیست که کم ترازش استفاده کن

به این معناست که انرژی کمتری برای بیهودگی هاخرج کننظرات()   
   
شنبه 12 اسفند 1391  08:08 ب.ظ

آپارتاید (جدانژادی[۱]) واژه‌ای به زبان آفریکانس است یکی از اشکال تبعیض نژادی را بیان می‌کند و در اصل عبارت است از سیاست تبعیضی که نژادپرستان کشور جمهوری آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاهپوست بومی و هندیان آن کشور اعمال می‌کنند.از نظر لغوی به معنای مجزا و جدا نگهداشتن است. آپارتاید یعنی جدا نگه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیرسفید، مجبور کردن آن‌ها به اقامت در محلات و استان‌های خاص، محروم کردن آن‌ها از کلیه حقوق سیاسی وامکان تحصیل و پیشرفت. در مناطقی که سیاهپوستان مجبور به اقامت در آن می‌شوند و حق خروج از آن را ندارند حداقل امکانات زندگی نیز موجود نبود. کنگرهٔ ملی آفریقا با درخواست ایجاد جامعهٔ آزاد چندقومی، جنگی علیه نظام آپارتاید به راه انداخت. طرفداران لغو آپارتاید، تظاهرات آرامی در شپرویل و تسوتو به راه انداختند، که با مقاومت مخالفان روبه‌رو شد. راهپیمایان سیاه‌پوست شلاق زده شدند، و حتی در مارس ۱۹۷۰، بیش از ۷۰ آفریقایی کشته شدند.

دوتن از مخالفان اصلی آپارتاید، استیو بایکو و نلسون ماندلا بودند. استیو بایکو به حکومت سیاهان اعتقاد داشت، در حالی که ماندلا به حقوقی مساوی برای تمامی اهالی آفریقای جنوبی معتقد بود. در سال ۱۹۶۲، ماندلا دستگیر شد و پس از محاکمه به حبس ابد محکوم گردید. در سال ۱۹۹۰، ماندلا در سن ۷۲ سالگی آزاد شد و مبارزه برای حقوق انسانی اهالی آفریقای جنوبی را از سر گرفت. سرانجام اف دبلیو دکلرک رییس جمهور آفریقای جنوبی با او وارد مذاکره شد. یک سال بعد، کنگره ملّی آفریقای جنوبی پیروز شد و ماندلا به ریاست جمهوری رسید و رژیم آپارتاید برای همیشه در آفریقای جنوبی و همچنین در دیگر نقاط جهان لغو گردید.


نظرات()   
   
شنبه 12 اسفند 1391  08:00 ب.ظاندیشه هامی مانند

اندیشه ها می ترشنددرسران این ابلهان سرکه به سر

هی انسان تکانی بخورتاحداقل اندیشه هابهتربترشند!!!


نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :6  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6