تبلیغات
اندیشه من - مطالب ابر قابوس نامه
چهارشنبه 24 دی 1393  06:00 ب.ظ
نوع مطلب: (ادبیات ،تاریخ ،) توسط: جلال موسیر لهستانی

قابوس نامه از عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر یکی از اندرزنامه *های مشهور است که در ادامه یک حکایت از ان را ذکر می کنیم:
* اندرز نامه نوعی نوشته ادبی است که به توضیح روش و اخلاق کشورداری و شرح اخلاق فردی می پردازد.
ابادی


نظرات()       
شنبه 10 اسفند 1392  12:44 ق.ظ
نوع مطلب: (ادبیات ،) توسط: جلال موسیر لهستانی

سقراط می گوید : هیچ گنجی بهتر از هنر نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست و هیچ عزتی بزرگتر از دانش نیست و هیچ زینتی بهتر از شرم نیست.
 


پس برای اموختن در جستجوی وقت نباش . در هروقت و هر حال که باشی . چنان باش که یک ساعت از وقت تو بیهوده نگذرد و تو دانشی نیاموزی . اگر در ان وقت دانایی حاضر نباشد ، از نادان بیاموز که دانش از نادان نیز بباید اموخت؛ از ان رو که هر هنگام به چشم دل در نادان نگری و با دیده عقل به او نظر کنی ، انچه از او در نظر ناپسند اید ، دانی که نباید کرد ؛ چنان که اسکندر گفت :« من منفعت ، نه همه از دوستان یابم ؛ بلکه از دشمنان نیز یابم ، چرا که اگر عمل یا اخلاقی زشت در من باشد ، دوست به دلیل شفقت و مهربانی ان را از من پوشیده دارد ؛ ولی دشمن به موجب دشمنی بگوید و ان عیب بر من معلوم شود ؛ انگاه من ان عمل و اخلاق زشت را از خود دور کنم.
پس ان منفعت را از دشمن خواهم یافت و نه از دوست.

قابوس نامه


نظرات()