دوشنبه 4 فروردین 1393  09:30 ب.ظ
نوع مطلب: (آزادی ،) توسط: جلال موسیر لهستانیشام اخر اثر سالوادوردالی

وشب ،
وقتی (عیسی) با دوازده شاگرد خود سر میز شام می نشست؛
به ایشان گفت:« یکی از شما به من خیانت می کند ، ..
ان که اول ، دستش را با دست من ، به سوی بشقاب دراز کرد»...
ان گاه به ایشان فرمود : « امشب همه ی شما مرا تنها می گذارید.
چون در کتاب اسمانی نوشته شده
که خدا چوپان را می زند و گوسفندان گله ، پراکنده می شوند.»
پطرس گفت:« اگر همه ، شما را تنها بگذارند؛ من از کنار شما دور نخواهم شد.»
عیسی به او گفت :« باور کن که همین امشب ،
پیش از انکه خروس بخواند ،
تو سه بار مرا انکار کرده ، خواهی گفت که مرا نمی شناسی!»

انجیل(متی)


نظرات()       
دوشنبه 4 فروردین 1393  09:16 ب.ظ
نوع مطلب: (آزادی ،) توسط: جلال موسیر لهستانی

رساله پولوس رسول به کاتبان به عنوان مقدمه در کتاب "زن زیادی "از جلال ال احمد امده است
و شامل چهار باب استبخشی از باب اول
4- در کلام پسر انسان واقع شد که ( در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.
5- همان در ابتدا نزد خدا بود.
6- همه چیز به واسطه او افریده شد و بغیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.
7-در او حیات بود و حیات نور انسان بود)
8- و اما بعد فرزند ادم کلمه را شناخت و به ان نوشت و نویساند و روی زمین مسخر کرد و ابادانی کرد و نعمت یافت و کلمه بود و ابادانی بود.
9- وکلمه کلام شد و کاتب بود و قانون شرع نهاده شد.
10- و کلمه بود و قوانین نهاده شد و کلام به دفتر و دیوان شد
...


نظرات()       
یکشنبه 13 اسفند 1391  08:37 ب.ظ

اگر از تعدد خداوند صرف نظر كنیم و بگوییم سه گانه بودن خداوند ولو با بساطت و وحدت خداوند متعارض است، اما امكان اینكه خدائی در


یك تركیب طبیعی، اتحاد پیدا كند، وجود دارد. اما واقع غیر این است زیرا مراد از تركیب در اینجا تركیب خارجی كه عبارت از ماده و صورتاست، می باشد چنین تركیبی وقنی ممكن است محقق شود كه سه چیز، یكسان و برابر مطرح نباشد بلكه یكی استعداد و قوة محضاست و دیگری فعلیت محض در حالی كه در تثلیث پدر و پسر و روح القدس چیزی به عنوان قوه و فعل مطرح نیست.بنابراین تركیب پدر، و پسر و روح القدس، ناممكن است. و غیرقابل تحقق است.اگر مراد از تركیب تثلیث، تركیب ذهنی یعنی امكان وجود باشد نیز سخن مردود است زیرا اوّلاً هیچ یكی از اقانیم ثلاثه بصورت متفاوتممكن و وجود مطرح نشده است برغم اینكه اگر چنین چیزی را با تسامح بپذیریم باید قبول كنیم كه تمام ممكنات شایستگی الوهیت را دارااست.


اگر تثلیث را یك راز ایمانی و تعبدی تلقی كنیم در این صورت چرا تربیع (چهار خدایی) و تخمیس ( پنج خدایی) و ... را به عنوان یك راز
ایمانی قبول نمی كنیم برای اینكه تثلیث نسبت به تربیع و... هیچ رجحانی ندارد. به عبارت واضح تر تثلیث تریج بلا  مرجح می باشد وترجیحبلا مرحج هم از به حکم عقل کاری قبیح است.و همگی به یك اندازه عقل ستیز می باشند. تثلیث بدان علّت به نام راز ایمانی مطرح شدهاست كه با عقل و خداوند در ستیز است!!!. پس هر چیزی كه ضد عقل باشد می تواند یك راز ایمانی بحساب آید!!مزید بر اینكه مستلزم تعارض عقل با دین می گردد در حالی كه نباید دین با عقل در تعارض باشد


نظرات()   
   
یکشنبه 13 اسفند 1391  08:33 ب.ظ

باتشکرازمنبع×!

با توجه به تبیین تثلیث، باید گفت كه این گزاره، با هیچ توجیهی از نظر عقل پذیرفتنی نیست. زیرا در ستیز با حكم عقل می باشد.


ممكن است گزاره های دینی موافق عقل باشد و ممكن است موافق عقل نباشد و اگر موافق عقل نباشد عقل گریز می باشد مانندتعداد ركعات نماز و ... اما هیچ گزاره دینی نباید در تضاد كامل و صریح با عقل باشد ( به اصطلاح نباید به هیچ وجه عقیل ستیز باشند) والّااز حقانیت برخوردار نیست. تثلیث گزاره عقل ستیز است. به دلائل ذیل:1) تثلیث حقیقی با توحید حقیقی متباین است بگونه ای كه با فطرت و بدیهیات اولیه عقلی در تضاد می باشد.مثل اینكه بگوئیم عدد یك همان عدد سه است. و برعكس.2) اگر هر یك از اقانیم سه گانه خداوند كامل و تمام عیار باشد، مستلزم تعدد خداوند است. و شرك صریح و بی نقاب می باشد.عقل هرگونه مانند و بدیل و شریك را از خداوند كامل غنی بالذّات و واجب الوجود نفی می كند.
زیرا موجودی كه صداقت در وجود و تمحض تام در كمال و وجود دارد، هرگز تعدد پذیر نیست.والا مستلزم محدودیت و تركیب و احتیاج است. و با غنای ذاتی و مطلق بودن آن ناسازگار است.


نظرات()   
   
یکشنبه 13 اسفند 1391  08:28 ب.ظ
نوع مطلب: (اسلام ،) توسط: جلال موسیر لهستانیمن مسلمانم پس پیامبری عیسی راقبول دارم

اماااین بدین معنی نیست که انجیل راقبول دارم!نظرات()   
   
یکشنبه 13 اسفند 1391  08:22 ب.ظیكی از آموزه هایی كه همواره از سوی كلیسا برای جوامع مسیحی القاء می شود مسأله اعتقاد به تثلیث است.


همان گونه كه می دانید مطابق تلقی مسیحیت تثلیث عبارت از «پدر»، «پسر» و «روح القدس» است.مراد از «پدر» براساس ادبیات كتاب مقدس، خداوند است. براساس گزارش اناجیل موجود، حضرت عیسی به شاگردان خود سفارشكرده كه خدا را در دعاهای شان، پدر آسمانی بخوانند. (1)و مراد از «پسر» یا ابن؛ حضرت مسیح است. براساس قطعنامه «نیقیه» در سال 325 میلادی فرزندی (بلکه هم ذاتی) حضرت مسیحبرای خدا،‌ نه به صورت مجازی و تشریفی بلكه بصورت حقیقی تلقی می گردد:«عیسی مسیح پسر خدا، به وجود آمده از ذات پدر، تنها اوست که از ذات پدر به وجود آمده است.خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی كه مولود است نه مخلوق هم ذات با پدر...» (2)
بنابراین در عقیدة رسمی مسیحیت، مسیح فرزند حقیقی خدا تلقی گردیده است؛ بلکه هم ذات خداوند .


البته جا دارد در اینجا قیل از اصل بحث اشاره کنیم که ما ندانستیم فرق مولود با مخلوق چیست؟؟!!!!!!
مراد مسیحیت از روح القدس، وجود فعال و توانای خداوند در زمین است. كه بوسیله آن حضرت مسیح در شكم مادر خود قرارگرفت. روح القدس تعلیم جامعه مسیحیت را به عهده دارد و در عهد جدید از روح القدس به عنوان تسلّی دهنده،‌ روح حكمت و ایمان،روح شجاعت، محبت و شادی، نامبرده شده است.»(3)براساس نگرش مسیحیان، میان «پدر» و «پسر» و «روح القدس» فرع و اصلی وجود ندارد.همه اینها از ارزش و اصالت یكسان برخوردارند. در عین اینكه از هم متمایزاند، واحد اند. مانند قوه حافظه و دراكه و اراده...»(4)یعنی هر یك از «پدر» و «پسر» و «روح القدس» خداوند تمام عیار و كامل است. در عین اینكه هر كدام خدای كامل است، هر سه تایشان نیز واحد حقیقی اند!!!!.نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic