تبلیغات
اندیشه من - مطالب ابر چراغ اندیشه
پنجشنبه 29 اسفند 1392  08:28 ب.ظ

به نام خدا
سال نو شده است
چرخش دیگری رخ داده است
دنیا عوض شده است
ولی هنوز بعضی ها بدی می کنند و بعضی ها حقشان پایمال می شود
نمی دانم اهل کدام گروه هستی و ایا هنوز انقدر منفذهای مغزت باز هست که بخواهی ورود اندیشه ای تازه را در درون ان تالان تو در تو مغزت تایید کنی؟!
نمی دانم اهل کجایی با کدام منش و فکری و یا حتی با کدام دین من اما می نویسم به امید انکه شاید روزی فقط برای یک دقیقه یا حتی یک ثانیه به این فکر کنی به این اندیشه ....
همه ی ما مطمئنن روزی خواهیم مرد
به چه شکل ؟ در چه سنی ؟ با اختیار یا اجبار یا طبیعی؟ هیچ کس جز همان یکتا نمی داند...
وقت کم است از زمان تولد شما تایمر را فشار داده اند
شما یک انسانید با قدرت انتخاب با تمام جبر های طبیعی و محیطی بازهم نخواهی توانست بگویید که او باعث انحراف من است او من را ازخدایم جدا کرد
بیایید امسال شروع کنیم به روشن کردن چراغ اندیشه یمان در راستای ایمان به خدا
خدا خود خود خود نور است کافی است راه را پیدا کنی ، یه ثانیه چراغ را روشن کن بعد نور خدا تو را خواهد برد تا ته خط...


نظرات()